Hôm nay: Thứ Bảy, 23/9/2023 (Dương lịch) | 9/8/2023 (Âm lịch)
Sắp đến GIỖ TỔ NGÀNH MAY 2023 rồi! Chỉ còn...
NGÀY
Giờ
Phút
Giây

Ngày diễn ra: (Dương Lịch) | 12/12/2023 (Âm Lịch)
Múi giờ
: Việt Nam/Hồ Chí Minh

Vậy là chúng ta còn khoảng 121 ngày nữa là đến Giỗ Tổ Ngành May 2023 rồi (ngày được làm tròn, không tính giờ, phút, giây). Bạn nên xem trên bảng đếm ngược để biết chính xác còn bao nhiêu ngày nữa đến Giỗ Tổ Ngành May 2023.

Copy thành côngĐóng lại