Hôm nay: Thứ Hai, 2/10/2023 (Dương lịch) | 18/8/2023 (Âm lịch)
Sắp đến TẾT HẠ NGUYÊN 2023 rồi! Chỉ còn...
NGÀY
Giờ
Phút
Giây

Ngày diễn ra: (Dương Lịch) | 15/10/2023 (Âm Lịch)
Múi giờ
: Việt Nam/Hồ Chí Minh

Vậy là chúng ta còn khoảng 56 ngày nữa là đến Tết Hạ Nguyên 2023 rồi (ngày được làm tròn, không tính giờ, phút, giây). Bạn nên xem trên bảng đếm ngược để biết chính xác còn bao nhiêu ngày nữa đến Tết Hạ Nguyên 2023.

Copy thành côngĐóng lại