Hôm nay: Chủ Nhật, 4/6/2023 (Dương lịch) | 17/4/2023 (Âm lịch)
Sắp đến TẾT HÀN THỰC 2024 rồi! Chỉ còn...
NGÀY
Giờ
Phút
Giây

Ngày diễn ra: (Dương Lịch) | 3/3/2024 (Âm Lịch)
Múi giờ
: Việt Nam/Hồ Chí Minh

Vậy là chúng ta còn khoảng 312 ngày nữa là đến Tết Hàn Thực 2024 rồi (ngày được làm tròn, không tính giờ, phút, giây). Bạn nên xem trên bảng đếm ngược để biết chính xác còn bao nhiêu ngày nữa đến Tết Hàn Thực 2024.

Copy thành côngĐóng lại