Ban Tổ Chức Tiếng Anh Là Gì? Hỏi & Đáp

Hỏi: Ban Tổ Chức tiếng anh là gì?

Đáp:

Tiếng Việt Ban Tổ Chức
Tiếng Anh Organization Board / Organization Committee

Ví dụ:
The Organizing Committee will work hard at the fund-raising. (Ban tổ chức sẽ cố gắng làm tốt việc gây quỹ.)

Organizing Board cordially invites you to The Opening Ceremony of Vietnam Painting Exhibition. (Ban tổ chức trân trọng kính mời quý vị đến dự buổi Lễ Khai Mạc Triển Lãm Tranh Việt Nam.)

Hình Ảnh

ban-to-chuc-tieng-anh-la-gi-18-02
Ban Tổ Chức
Giải Thích Hỏi: “Ban Tổ Chức” ghi trên thẻ thì dịch tiếng anh là gì?

Đáp: Nếu không có ngữ cảnh cụ thể thì Ban Tổ Chức trong tiếng anh là Organization Board / Organization Committee

5/5 - (2 bình chọn)
Copy thành côngĐóng lại