Bảo Hộ Lao Động Tiếng Anh Là Gì? Hỏi & Đáp

Hỏi: Bảo hộ lao động tiếng anh là gì?

Đáp:

Tiếng ViệtBảo hộ lao động
Tiếng AnhLabour Protection

Ví dụ:
Labour protection council of enteprises. (Hội đồng bảo hộ lao động trong doanh nghiệp.)

Hình Ảnh

bao-ho-lao-dong-tieng-anh-la-gi
Công nhân xây dựng được trang bị đồ bảo hộ lao động khi làm việc tại công trường.
Giải ThíchBảo hộ lao động là là các điều kiện về an toàn và vệ sinh lao động nhằm bảo vệ tính mạng và sức khỏe cho người lao động.