Bộ Áo Liền Quần Bảo Hộ Lao Động Tiếng Anh Là Gì? Hỏi & Đáp

Hỏi: Bộ áo liền quần bảo hộ lao động tiếng anh là gì?

Đáp:​​​​

Tiếng Việt Bộ áo liền quần bảo hộ lao động
Tiếng Anh Coveralls

Ví dụ: That means, as a minimum, they will be wearing safety helmets, flameproof coveralls, protective eyeglasses and steel protective boots. (Điều đó có nghĩa là, tối thiểu họ phải đội nón bảo hộ, mặc bộ áo liền quần bảo hộ lao động chống cháy, đeo mắt kính bảo hộ và mang giày ống bảo hộ bằng thép.)

Hình Ảnh

bo-ao-lien-quan-bao-ho-lao-dong-tieng-anh-la-gi
Bộ áo liền quần bảo hộ lao động.
Giải Thích Bộ áo liền quần bảo hộ lao động được sử dụng trong công việc nặng nhọc.

Viết một bình luận

Copy thành côngĐóng lại