Chính Sách Bảo Mật

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.

Cửa Hàng Bảo Hộ Lao Động 20 hiểu rằng thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, chính vì vậy chúng tôi mạnh mẽ cam kết.

1. Chúng tôi cam kết không sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn liên hệ mua hàng trên hệ thống của chúng tôi với bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích chăm sóc khách hàng của Cửa Hàng Bảo Hộ Lao Động 20

2. Chúng tôi cam kết không mua đi bán lại thông tin của bạn cho bên thứ ba hoặc bất kỳ đối tác nào khác

3. Thông tin của bạn chúng tôi cam kết sẽ được bảo mật, chỉ để mục đích chăm sóc khách hàng của Cửa Hàng Bảo Hộ Lao Động 20

4. Cửa Hàng Bảo Hộ Lao Động 20 cam kết không làm bất cứ hành động nào để phiền hà, quấy rối, gây sự khó chịu cho bạn

Sự bảo mật thông tin cá nhân khách hàng như bảo mật thông tin của Cửa Hàng Bảo Hộ Lao Động 20 chính là tiêu chí hàng đầu của chúng tôi.

Copy thành côngĐóng lại