Còn Bao Nhiêu Ngày Nữa Rằm Tháng Giêng? Đếm Ngược Đến Ngày 15 Tháng 1 Âm Lịch

Rằm Tháng Giêng là ngày rằm đầu tiên được xem là một trong bốn ngày rằm lớn trong năm. Rằm Tháng Giêng vào ngày 15 tháng 1 Âm lịch hằng năm, đồng thời cũng trùng với ngày Tết Nguyên Tiêu (Trung Quốc) và  Tết Thượng Nguyên (Việt Nam), mọi người thường đi chùa để cầu an lành cho cả năm.

ram-thang-gieng-15-1-am-lich

  • Ngày: 15 tháng 1 (Âm lịch)
  • Tên chính thức: Rằm Tháng Giêng
  • Ý nghĩa: Rằm Tháng Giêng là ngày rằm đầu tiên, các Phật tử đến viếng chùa lễ Phật để cầu nguyện cho gia đình, cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, chúng sanh an lạc…
5/5 - (11 bình chọn)

Viết một bình luận

Copy thành côngĐóng lại