Dây Đai An Toàn Tiếng Anh Là Gì? Hỏi & Đáp

Hỏi: Dây đai an toàn tiếng anh là gì?

Đáp:​​​​

Tiếng Việt Dây đai an toàn
Tiếng Anh Safety Harness

Ví dụ: Peter was not wearing a safety harness when he fell. (Peter không mặc dây đai an toàn khi anh ấy ngã.)

Hình Ảnh

day-dai-an-toan-tieng-anh-la-gi
Dây đai an toàn được sử dụng trong công trường xây dựng.
Giải Thích Dây đai an toàn là thiết bị bảo vệ người lao động làm việc trên cao. Dây đai an toàn đượcsử dụng trong ngành xây dựng, điện lực, cây xanh…

Viết một bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.