Đồng Phục Công Nhân Vệ Sinh Môi Trường

Trong ngành môi trường, công nhân vệ sinh suốt ngày làm việc ngoài trời, phải tiếp xúc trực tiếp với rác thải, hóa chất độc hại và những mối nguy hiểm khác từ môi trường làm việc nên sức khỏe của công nhân luôn bị ảnh hưởng rất nhiều. Chính vì vậy, công nhân cần được trang bị đồng phục công nhân vệ sinh môi trường đặc biệt là quần áo công nhân vải kaki và áo bảo hộ phản quang.

Copy thành côngĐóng lại