Găng Tay Bảo Hộ Lao Động Tiếng Anh Là Gì? Hỏi & Đáp

Hỏi: Găng tay bảo hộ lao động tiếng anh là gì?

Đáp:​​​​

Tiếng ViệtGăng tay bảo hộ lao động
Tiếng AnhSafety Gloves

Ví dụ: Safety gloves are hand garments meant for the protection of the wrist, hand, fingers, and thumbs from adverse processes or conditions. (Găng tay bảo hộ lao động là cái bao tay bảo vệ cổ tay, bàn tay, các ngón tay khỏi các quá trình hoặc điều kiện bất lợi.)

Hình Ảnh

gang-tay-bao-ho-lao-dong-tieng-anh-la-gi
Găng tay bảo hộ lao động sử dụng trong ngành cơ khí.
Giải ThíchGăng tay bảo hộ lao động có nhiều loại và công dụng khác nhau như găng tay sợi được dùng cho các công trình xây dựng, các khu sản xuất …

Bản Tin Cửa Hàng

Bản Đồ Google Maps Cửa Hàng Bảo Hộ Lao Động 20