Giấy Chứng Nhận Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Tiếng Anh Là Gì? Hỏi & Đáp

Hỏi: Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm tiếng anh là gì?

Đáp:

Tiếng Việt Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm
Tiếng Anh Certificate of Food Hygiene and Safety

Ví dụ:

Regulations on issuing Certificate of Food Hygiene and Safety to producing and business high-risk food premises. (Quy định về cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao.)

Hình Ảnh

giay-chung-nhan-ve-sinh-an-toan-thuc-pham-tieng-anh
Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
Giải Thích Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm là loại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do cơ quan chức năng có thẩm quyền của Nhà nước cấp cho các cơ sở, các nhà máy sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực này.
5/5 - (2 bình chọn)
Copy thành côngĐóng lại