Kí Tự Đặc Biệt Số ① ⓿ ② – Hỏi & Đáp

Bạn đang tìm kí tự đặc biệt số? Hiện nay, kí tự đặc biệt dạng số là loại kí tự đặc biệt rất được nhiều bạn thích và tìm kiếm. Dưới đây là bảng tổng hợp các kí tự đặc biệt số để bạn tham khảo:

Dạng Kí Tự Đặc Biệt Số Kí Tự Đặc Biệt Số
Dạng số thông thường 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dạng phân số ¼ ½ ¾
Dạng số nhỏ phía trên ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹
Dạng số nhỏ phía dưới ₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₈ ₉
Dạng số hình tròn (nền trắng) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ ⓹ ⓺ ⓻ ⓼ ⓽ ⓾ ➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➅ ➆ ➇ ➈ ➉
Dạng số hình tròn (nền đen) ⓿ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿ ⓫ ⓬ ⓭ ⓮ ⓯ ⓰ ⓱ ⓲ ⓳ ⓴
Icon số 0️⃣1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣5️⃣6️⃣7️⃣8️⃣9️⃣??

Bạn cần tham khảo thêm các kí tự đặc biệt khác? Hãy sử dụng công cụ kí tự đặc biệt đầy đủ chức năng hơn.

5/5 - (2 bình chọn)
Copy thành côngĐóng lại