Kính Bảo Hộ Lao Động Tiếng Anh Là Gì? Hỏi & Đáp

Hỏi: Kính bảo hộ lao động tiếng anh là gì?

Đáp:​​​

Tiếng Việt Kính bảo hộ lao động
Tiếng Anh Safety Goggles hay Safety Glasses

Ví dụ: The Differences between Safety Goggles and Safety Glasses. (Sự khác nhau giữa Safety Goggles và Safety Glasses.)

Hình Ảnh

kinh-bao-ho-lao-dong-tieng-anh-la-gi
Kính bảo hộ lao động được sử dụng trong phòng thí nghiệm.
Giải Thích Kính bảo hộ lao động bảo vệ đôi mắt của người lao động không tiếp xúc với nước hoặc tránh tiếp xúc với hóa chất, bụi… Kính bảo hộ lao động được sử dụng trong môi trường công việc như hàn kim loại, phòng thí nghiệm…

Viết một bình luận

Copy thành côngĐóng lại