Máy Tính Online – Công Cụ Toán Học

Máy Tính 4 Chức Năng – Máy Tính Bỏ Túi Online

Máy tính 4 chức năng bao gồm các phép toán đơn giản nhất: cộng, trừ, nhân, chia. Đây là phiên bản đơn giản của công cụ máy tính online.

Nhập lệnh từ bàn phím

  • Đối với công việc của máy tính 4 chức năng, bạn có thể sử dụng cả các nút số thông thường phía trên bàn phím và các nút số riêng biệt ở bên phải.
  • Bạn có thể sử dụng phím [Enter] để nhập ký tự bằng.
  • Để xóa ký tự cuối cùng, hãy nhấn phím [Backspace] (mũi tên).
  • Để nhập dấu cộng, hãy sử dụng phím [+] ở trên cùng hoặc trên bàn phím số bên cạnh.
  • Để nhập dấu trừ, hãy sử dụng phím [-] ở trên cùng hoặc trên bàn phím số bên cạnh.
  • Sử dụng phím [*] trên bàn phím số bên cạnh để nhập dấu nhân.
  • Sử dụng phím [/] trên bàn phím số bên cạnh để nhập dấu phân chia.
  • Bạn có thể sử dụng các phím [Esc][Del] trên đầu bàn phím hoặc phím [End] trên bàn phím số bên cạnh để đặt lại máy tính.

Máy Tính Khoa Học – Máy Tính CASIO Online

Máy tính khoa học là phiên bản đầy đủ của công cụ máy tính online. Ngoài các công việc của máy tính 4 chức năng, máy tính khoa học có thể thực hiện các phép tính phức tạp hơn như tính hàm lượng giác (sin, cos, tan, cot), tính logarit, tính giai thừa… như một chiếc máy tính CASIO.

Công cụ máy tính online rất dễ sử dụng trực tuyến, không cần tải xuống hoặc cài đặt nó trên PC hoặc máy tính xách tay của bạn.

Công Cụ Online

5/5 - (18 bình chọn)

Viết một bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.