Nút Bịt Tai Chống Ồn Tiếng Anh Là Gì? Hỏi & Đáp

Hỏi: Nút bịt tai chống ồn tiếng anh là gì?

Đáp:​​

Tiếng Việt Nút bịt tai chống ồn
Tiếng Anh Earplugs

Ví dụ: Have you considered buying some earplugs? (Bạn có tính mua nút bịt tại chống ồn không?)

Hình Ảnh

nut-bit-tai-chong-on-tieng-anh-la-gi
Nút bịt tay chống ồn.
Giải Thích Nút bịt tai chống ồn là thiết bị bảo vệ thính giác của người lao động giúp làm giảm tiếng ồn. Nút bịt tai chống ồn được sử dụng khi người lao động làm việc trong môi trường ô nhiễm tiếng ồn.

Viết một bình luận

Copy thành côngĐóng lại