Quần Áo Bảo Hộ Lao Động Tiếng Anh Là Gì? Hỏi & Đáp

Hỏi: Quần áo bảo hộ lao động tiếng anh là gì?

Đáp:​​

Tiếng Việt Quần áo bảo hộ lao động
Tiếng Anh Protective Clothing

Ví dụ: Workers at the factory wear protective clothing. (Công nhân tại nhà máy mặc quần áo bảo hộ lao động.)

Hình Ảnh

quan-ao-bao-ho-lao-dong-tieng-anh-la-gi
Công nhân cơ khí mặc quần áo bảo hộ lao động.
Giải Thích Quần áo bảo hộ lao động bảo vệ thân thể của người lao động khỏi ảnh hưởng của môi trường nguy hiểm. Hầu hết các ngành công nghiệp đều sử dụng quần áo bảo hộ lao động.

Viết một bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Copy thành côngĐóng lại