Tạp Dề Tiếng Anh Là Gì? Hỏi & Đáp

Hỏi: Tạp dề tiếng anh là gì?

Đáp:​

Tiếng Việt Tạp dề
Tiếng Anh Apron

Ví dụ:

You need an apron. (Anh sẽ cần một cái tạp dề.)

You better get your apron on. (Tốt nhất là anh khoác tạp dề lên đi.)

Hình Ảnh

tap-de-tieng-anh-la-gi
Tạp dề màu đen.
Giải Thích Tạp dề là một bộ quần áo mặc trên quần áo khác và che chủ yếu mặt trước của cơ thể.
5/5 - (3 bình chọn)
Copy thành côngĐóng lại