Tạp Dề Tiếng Anh Là Gì? Hỏi & Đáp

Hỏi: Tạp dề tiếng anh là gì?

Đáp:​

Tiếng ViệtTạp dề
Tiếng AnhApron

Ví dụ:

You need an apron. (Anh sẽ cần một cái tạp dề.)

You better get your apron on. (Tốt nhất là anh khoác tạp dề lên đi.)

Hình Ảnh

tap-de-tieng-anh-la-gi
Tạp dề màu đen.
Giải ThíchTạp dề là một bộ quần áo mặc trên quần áo khác và che chủ yếu mặt trước của cơ thể.

Bản Đồ Google Maps Cửa Hàng Bảo Hộ Lao Động 20