Tháng 1 Tiếng Anh Là Gì? Hỏi & Đáp

Hỏi: Tháng 1 tiếng anh là gì?

Đáp:​

Tiếng Việt Tháng 1 (tháng giêng)
Tiếng Anh January

Ví dụ:
The ketchup expires at the end of January 2018. (Chai sốt cà hết hạn vào cuối tháng 1 năm 2018.)

Hình Ảnh

thang-1-tieng-anh-la-gi-January
Tháng 1: January
Giải Thích 12 tháng trong tiếng Việt được đọc theo các con số nhưng trong tiếng anh 12 tháng có những cái tên khác nhau như tháng 1 trong tiếng anh là January.

Lưu ý: Bạn cần đổi ngày dương lịch sang âm lịch?

Copy thành côngĐóng lại