Còn Bao Nhiêu Ngày Nữa Ngày Của Cha? – Đếm Ngược Đến Father’s Day

Theo Wikipedia

Ngày của Cha là một ngày lễ tôn vinh quyền làm cha, gắn kết gia đình, cũng như ảnh hưởng của những người cha trong xã hội. Tại các quốc gia Công giáo ở Châu Âu, nó đã được tổ chức vào ngày 19 tháng 3 kể từ thời Trung cổ.

Ở Việt Nam, Ngày Của Cha chưa được phổ biến rộng, diễn ra vào ngày Chủ Nhật (lần thứ ba) của tháng 6 hằng năm (mỗi năm Ngày Của Cha sẽ khác nhau). Trong ngày này, con cái tặng những món quà ý nghĩa, thiết thực tặng cha mình.

con-bao-nhieu-ngay-nua-ngay-cua-cha

  • Ngày: Chủ Nhật (lần thứ ba) tháng 6 (Dương lịch)
  • Tên chính thức: Ngày Của Cha
  • Ý nghĩa: Lễ kỷ niệm để tôn vinh người cha.
Copy thành côngĐóng lại