Còn Bao Nhiêu Ngày Nữa Ngày Quốc Tế Đàn Ông? – Đếm Ngược Đến Ngày 19 Tháng 11 Dương Lịch

Ngày Quốc Tế Đàn Ông hay Ngày Quốc Tế Nam Giới là một sự kiện quốc tế diễn ra vào ngày 19 tháng 11 hàng năm. Hiện tại có trên 170 quốc gia tổ chức sự kiện này, trong đó có Việt Nam.

quoc-te-dan-ong

  • Ngày: 19 tháng 11
  • Tên chính thức: Ngày Quốc Tế Nam Giới
  • Ý nghĩa: Kỹ niệm những thành tựu và đóng góp của nam giới với cộng đồng, gia đình, hôn nhân và con cái.
Copy thành côngĐóng lại